Telindus GGI-Veilig oplossingen

Button GGI-Veilig Telindus VNG Gemeenten

Telindus heeft voor u de eisen van VNG en de deelnemers van de GGI-Veilig aanbesteding vertaald naar een centrale security architectuur die hieronder is gevisualiseerd. Deze architectuur is gefundeerd op 12 verschillende security oplossingen en diensten. Vermindering van complexiteit, eenvoud van beheer en een voorspelbare Total Cost of Ownership zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor deze centrale security architectuur.

GGI-Veilig oplossingen Telindus versie 2

Onze kennis en ervaring in het bouwen en beheren van veilige IT infrastructuren, toegepast bij vele publieke organisaties, staan garant voor een verhoging van de digitale weerbaarheid van de deelnemende gemeenten en Shared Service Centra. Vanuit de centrale security architectuur voorzien wij in relevante informatie om de inrichting van de security naar een hoog niveau te brengen. Hiertoe levert Telindus de volgende product/dienst combinaties in verschillende leveringsmodellen:

Cloud Access Security Broker (CASB) Services: onze CASB Services zijn gebaseerd op een oplossing die u helpt om veilig toegestane cloud applicaties te gebruiken. Denkt u hierbij aan het beveiligen van Software as a Service oplossingen, zoals Office365, OneDrive en Google Drive.

DDI Services: deze cruciale basisvoorziening voor het IP-adres en DNS beheer is het fundament voor de bescherming van uw ICT infrastructuur. De reputatie van gemeentes en de vooruitgang in de richting van data gedreven security kan alleen geborgd worden door structureel gebruik te maken van een centraal model voor het indammen en beheersen van bedreigingen.

Firewall Services: een Next Generation Firewall vormt de basis van een geïntegreerde beveiligingsarchitectuur. Het voorkomt digitale inbraak en detecteert en mitigeert aanvallen snel en zorgvuldig.

Web Application Firewall (WAF): hackers richten zich primair op diensten en applicaties in plaats van uw het netwerk. Applicaties kennen een verscheidenheid aan kwetsbaarheden. Door een baseline van normaal verkeersgedrag van applicaties te profileren worden afwijkende verkeerspatronen herkend en bedreigingen automatisch gemitigeerd.

Mail Filtering Services: de Mail Filtering Services beschermt tegen inkomende bedreigingen en beheerst uitgaand e-mailverkeer. Het mailverkeer wordt standaard gecontroleerd op virussen, het verifiëren van verzender reputatie, het veilig afmelden van nieuwsbrieven en controle op MX-records. Het uitgaande verkeer kan met DLP worden gecontroleerd op het lekken van gevoelige informatie, zoals BSN-nummers en andere privacygevoelige informatie.

End-point Protection Services: deze Services biedt multi-platform Endpoint Security op computerapparatuur van gebruikers en uw kritische servers (Windows, Mac, Android, Linux). Deelnemers zijn beveiligd tegen malware en verkrijgen inzicht in het gedrag en de activiteit van allerhande applicaties.

ATP Services: Deze Services combineren statische en dynamische malware-analyse met bedreigingsinformatie in één uniforme oplossing. Hierdoor verdedigt u zich tegen bekende en onbekende malware. Dit doen we door bestanden met meer dan 700 gedragsindicatoren te analyseren en te classificeren naar kwaadwillend, verdacht of goedaardig gedrag.

Anti DDos Services: DDoS-aanvallen nemen in omvang en complexiteit toe en bedreigen de interne bronnen van gemeenten in Nederland te overbelasten. Om te voorkomen dat DDoS-aanvallen GGI-Deelnemers bereiken, biedt Telindus een krachtige preventieve service. Deze service detecteert en vermindert zelfs de grootste DDoS-aanvallen á la minute.

IDS/IPS Services: De IDS/IPS Services biedt u bescherming tegen bedreigingen en inzicht in contextbewuste beveiliging. Contextueel bewustzijn laat zien wat gebruikers op het netwerk doen, hoe ze verbinding maken met het netwerk en welke informatie ze opvragen en gebruiken. Met deze informatie voorkomt u dat onbevoegde eindgebruikers of onbeveiligde apparaten toegang hebben tot gevoelige gegevens.

MDM Services: Mobile Device Management Services beheert en controleert de mobiele apparatuur van uw gebruikers. Gevoelige gegevens kunnen we op afstand bekijken, beheren en controleren. Bij verlies en diefstal is MDM een essentieël middel om deze gegevens te beveiligen en op afstand de data te verwijderen.

VPN Management Services: De VPN Management Services biedt voordurende controle, zichtbaarheid en verzekert u van een beveiligde en versleutelde verbinding voor de mobiele medewerker.

Data Loss Prevention (DLP) Services: Het beveiligings- en nalevingsbeleid buiten de grenzen van de firewall wordt met DLP Services uitgebreid bij de VNG-Deelnemers. Informatie wordt volledig en effectief gecontroleerd en beschermd. Deze DLP Services beiden het hoogste niveau van bescherming dat VNG-deelnemer nodig heeft om datalekken te voorkomen en de reputatie van uw gemeente te beschermen.

Vulnerability Management Services: Met Vulnerability Management Services worden alle systemen geïdentificeerd die op het netwerk worden gebruikt, zoals laptops en desktops, virtuele en fysieke servers, databases, firewalls, switches en printers. Geïdentificeerde systemen worden onderzocht op verschillende kenmerken: besturingssysteem, open poorten, geïnstalleerde software, gebruikersaccounts, bestandssysteemstructuur, systeemconfiguraties. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om bekende kwetsbaarheden te identificeren en te rapporteren.

Heb je nog vragen over onze oplossingen of wil je om een andere reden in contact komen met ons?
Ons GGI-Veilig team helpt je graag!

Eric Philippart
M: 06 – 142 128 55
E: ggi-veilig@telindus.nl

Marcel Schipper
M: 06 – 520 217 58
E: ggi-veilig@telindus.nl

Button GGI-Veilig Telindus VNG Gemeenten