Blog

Exponentiële tijden

25 mrt 2016

Vanuit mijn passie en fascinatie voor techniek volg ik graag de newsfeeds waarin innovatieve ontdekkingen en uitvindingen worden aangekondigd. Wat mij opvalt is dat het tempo waarmee nieuwe technologie wordt uitgevonden en toegepast steeds meer versnelt. Wat gaat al deze nieuwe technologie ons brengen en wat kunnen we er mee in ons persoonlijke en zakelijke leven?

Jos Vulto door Jos Vulto

Enige tijd geleden heb ik lezingen bijgewoond die mij geïnspireerd hebben. De lezing van Peter Diamandiz, een expert op het gebied van wat hij noemt ‘abundance’ ofwel ‘overvloed’, herinner ik mij nog goed. Hij zet aan tot nadenken door te stellen en onderbouwen dat de wereld door technologie sterk verbeterd is. Zijn mening is dat technologische vooruitgang tot overvloed en een betere toekomst leid. De tweede lezing was van de futurist Raymund Kurtzweil. Hij schreef diverse boeken met daarin een groot aantal voorspellingen waarvan er veel zijn uitgekomen. Zo schrijft hij over ‘singularity’, een term waarover in 1993 al werd gesproken door Vernor Vinge in het essay ‘The coming technological Singularity’. Kurtzweil sprak zeer inspirerend over een exponentiële groei van technologie op het gebied van computers, 3-D printing, genetica, nano-technologie, robotica en kunstmatige intelligentie.

3D-printen van medische toepassingen
De exponentiële groei die Kurtzweil beschrijft is duidelijk merkbaar. Er zijn voorbeelden te over die bewijzen dat technologie zich op een exponentiële wijze aan het manifesteren is. In persoonlijke sfeer herinner ik mij nog het bakelieten telefoontoestel met driecijferig nummer dat bij ons thuis in de gang hing. Vergelijk dit eens met de functionaliteit van de smartphone of zelfs een horloge vandaag de dag. Ook tijdens de Consumer Electric Show 2016 vlogen de nieuwe ontwikkelingen ons letterlijk om de oren. Zo is er een drone die mensen kan verplaatsen en is het recentelijk gelukt om met behulp van drones een touwbrug van bijna acht meter lengte te creëren die voor mensen begaanbaar is. Dit  terwijl enkele jaren geleden überhaupt nog niemand wist wat een drone was.

Maar er is meer, veel meer. Van 3D-geprinte hartmodellen die chirurgen gebruiken om de persoonlijke aanpak van de operatie te bepalen én te testen, tot het printen van andere onderdelen van het menselijk lichaam, zoals nierweefsel en titanium ribben. Het is fascinerend om te zien hoe snel het gaat met de mogelijkheden van 3D-printen.

Van virtual reality tot vertical farming
Op het gebied van virtual reality heb ik voorbeelden gezien waarbij het mogelijk wordt ‘in de lucht’ modellen te tekenen en ontwerpen. Computers die leren denken zijn er al een tijdje. Zo ontwierp IBM de supercomputer Deep Blue die in 1997 won van schaakkampioen Gary Kasparov. De computer doorzocht 200 miljoen schaakposities per seconde terwijl Kasparov er waarschijnlijk maar vijf per seconde bedacht. Ook hier vindt exponentiële groei plaats. De deep learning-machine ‘Giraffe’ leert zich zelf schaken in 72 uur en kan daarna met gemak op internationaal niveau meespelen. Ook in de agrarische sector volgen de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op, zoals ik in mijn eerdere blog ‘Internet of Things & Big Data, toekomst of nu?’ besprak. Een nieuwe ontwikkeling is het zogenaamde ‘vertical farming’ waarbij hoogbouw wordt benut voor gewassen. Deze innovatie adresseert meerdere grote uitdagingen op gebied van water, energie, voeding en omgeving.

Ook in de wereld van IT zien we een versnelling. IT geeft ons vandaag de dag onder andere toegang tot een veelvoud van tools, zoals crowdfunding-platforms, open platforms voor softwareontwikkeling, innovatiesites en wereldwijde expertplatforms voor oplossingen voor energie, voedsel, water en gezondheid. Maar ook kunnen IT-resources steeds gemakkelijker worden afgenomen, tegen steeds lagere kosten en in veel gevallen zelfs gratis.

Lineair versus exponentieel
De genoemde voorbeelden zijn slechts een hele kleine greep uit alles wat ik langs zie komen. Het opsommen ervan bevestigt dat de ontwikkeling van nieuwe technologie steeds sneller gaat. Gordon Moore heeft hier destijds al eens iets over gezegd en er is zelf een wet naar vernoemd: Moore’s Law. Hij stelde in 1965 dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling elke twee jaar verdubbelt. Deze wijsheid heeft een exponentieel karakter. Het lijkt er op dat technologische ontwikkeling en vooruitgang zich allemaal ontwikkelt met een exponentiële component. Daarbij komt dat het combineren van exponentieel groeiende technologiedomeinen maakt dat de versnelling in een nog hoger tempo gaat. Naast technologie is geld een belangrijke factor in de wet van Moore. Een belangrijke trend is dat de kosten van technologie steeds lager worden. Dit biedt mogelijkheden voor de business.

De noodzaak om te anticiperen
Het is belangrijk om als bedrijf in deze snel veranderende wereld inzicht te hebben in hoe het beste op al deze nieuwe technologieën geanticipeerd kan worden. Het valt mij op dat technologische ontwikkelingen steeds vaker leiden tot disruptie van bestaande businessmodellen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Videostreamingdiensten als Netflix vliegen als paddenstoelen uit de grond. Wat heeft dit gedaan met het landschap van videotheken?
  • Uber komt met een compleet ander model voor personenvervoer. Wat heeft dit voor impact op de taxi-industrie?
  • Grote winkelketens vallen om, doordat ons koopgedrag sterk aan het veranderen is door online winkelen.
  • Wat betekent het printen van goedkope huizen voor de huizenmarkt?
  • Wat betekent vertical farming voor de agrarische sector?
  • Wat betekenen elektrische zelfrijdende auto’s voor de fossiele brandstof-industrie en voor de taxi-wereld?
  • Energie wordt steeds goedkoper. Wat gaat het verdienmodel worden van de energieleveranciers en welke mogelijkheden zijn er voor uw bedrijf?

Het is voor bedrijven belangrijk om in te zien dat technologie de business verandert. Meer dan ooit geldt dat bedrijven moeten transformeren: stilstaan is achteruitgang, verandering is onvermijdelijk. “Exponential times, get used to it” en pak je voordeel. Bereid je voor op de toekomst. De vraag is niet of maar hoe je anticipeert op de toekomst. Stop met lineair denken en probeer de exponentiële factor mee te nemen in je strategie. Laat je daarbij inspireren door nieuwe technologische ontwikkelingen. Alleen dan kun je bedenken hoe nieuwe technologie kan helpen jouw bedrijf te transformeren. Speel je hier niet op in dan doen de concurrenten dit wel, met als gevolg dat zij sneller reageren op de marktontwikkelingen dan jij.

Hoe ga jij om met al deze nieuwe ontwikkelingen en wat betekent dit voor het huidige business model? Ik hoor het graag.

Geïnteresseerd?

Jos Vulto
Neem contact op met onze specialist Jos Vulto

Jos Vulto is Solutions Architect in het Telindus Strategy & Solutions team. Hij werkt inmiddels 20 jaar vol passie voor het vak bij Telindus Nederland en is CCIE-, CISSP- en TOGAF-gecertificeerd. Jos volgt nauwgezet technologietrends en klantwensen en combineert deze kennis vervolgens met zijn jarenlange IT-ervaring om de Telindus-directie te adviseren over de te volgen koers. Hij is als zodanig nauw betrokken bij het bedenken en ontwikkelen van propositie op het gebied van relevante topics als cloud en security.

Als rasechte architect creëert Jos graag dingen. Zo is hij de ontwerper van de Telindus Cloud Enablement propositie maar ook de Telindus-referentiearchitectuur, waarin Access, Connectivity, Datacenter, Security en Orchestration centraal staan.
Zijn slogan is ‘solutions first, products next’. Met zijn ervaring en brede expertise kan hij zich met recht een gedreven, gepassioneerde en ervaren specialist en adviseur noemen.

geen reacties
Plaats een reactie