Blog

Cloud

Digitale economie in één woord: de cloud

28 sep 2020

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat Nederland moet inzetten op het versterken van de digitale economie. Waar de fysieke infrastructuur van ons land een taak voor de overheid is, ligt de verantwoordelijkheid voor het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie en het vermogen om sterker dan ooit uit een crisis te komen bij de CIO’s. CIO’s moeten anticiperen op kansen en bedreigingen en de organisatie zo uitrusten dat zij zich voortdurend kan aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Onlangs zijn de kabinetsplannen voor het jaar 2021 op Prinsjesdag gepresenteerd. Wat staat ons komend jaar te wachten? Van CIO’s verwachten we dat zij visionair en pragmatisch zijn en de weg vrijmaken voor innovatie, maar in hoeverre krijgen zij volgend jaar de support van de overheid?

door

Door een goede digitale infrastructuur kon Nederland tijdens de coronacrisis vanuit huis werken. Maar dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn. Nu moeten we doorpakken en de digitale economie laten doorgroeien. Het kabinet laat weten hier hetzelfde over te denken en wil inzetten op het versterken hiervan. Hoe het kabinet zijn digitale ambities wil realiseren is nog onzeker. Maar een actievere rol van de overheid is noodzakelijk om digitalisering aan te jagen, de digitale infrastructuur te versterken en de digitale weerbaarheid te vergroten.

Balans tussen de cloud en de bestaande IT-omgeving

De eerste stap richting een sterke digitale economie is het vinden van de balans tussen de voordelen van de cloud en de bestaande IT-omgeving. De IT-infrastructuur die we jaren geleden hebben ontwikkeld was toegespitst op die tijd en was op dat moment ook de juiste keuze. Maar gezien de nieuwe kabinetsplannen om de economische groei te vergroten, technologische ontwikkelingen en de moderne uitdagingen van de digitale transformatie op de business, is deze IT-omgeving nu niet meer toereikend. Wat je uiteindelijk wil bereiken, is een situatie waarin je alle mogelijkheden van de moderne public cloud omgeving benut zonder direct afscheid te nemen van de kwaliteiten van de bestaande infrastructuur. Dit samenspel noemen we de optimale hybride cloud infrastructuur.

Het gemak van de cloud maakt het mogelijk om geautomatiseerd nieuwe services uit te rollen. Zo kun je als organisatie je eindgebruikers een dienstencatalogus aanbieden, die aan de voorkant niets meer nodig heeft dan het zetten van vinkjes. Aan de achterkant wordt dan automatisch een controle uitgevoerd op de rechten van de bewuste medewerker en vervolgens worden alle benodigde resources beschikbaar gemaakt. Door processen te automatiseren voorkom je fouten, bijvoorbeeld in de configuratie. Zoals fouten in het DNS en verkeerde netwerk interfaces waardoor verkeer verstoord kan raken. Dat is juist waar je vanaf wilt, want dit belemmert je als organisatie in het vermogen te innoveren. Je wilt het beste van de cloud, je wilt de juiste workload op de juiste plek zonder dat je je zorgen hoeft te maken om onderhoud, beheer, cybersecurity en databescherming.

Hybride cloud: het beste van twee werelden

Hoewel cloud de standaard gaat worden, is cloud niet het doel op zich. De inzet van cloudtechnologie werkt pas als het is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen en het is geïntegreerd met de bestaande omgeving. Wanneer je de hybride cloud infrastructuur optimaal inzet dan heb je het beste van twee werelden: de waarde van de bekendheid met de traditionele informatiesystemen en de snelheid, flexibiliteit en technologieën van de public cloud. Dit maakt dat je continu de workloads op de juiste plek kunt laten landen. Wanneer je gebruik maakt van het beste, komen er ook verschillende voordelen boven drijven. Zo heb je altijd en overal inzicht in je IT-omgeving, wordt je IT-omgeving veiliger en je faciliteert innovatie dankzij de nieuwste technologieën.

Als je het mij vraagt past de overstap naar de cloud perfect in het plaatje om de digitale infrastructuur te versterken en de digitale wendbaarheid te vergroten.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze specialist

geen reacties
Plaats een reactie