Blog

Cloud

Datacenter networking en geld verdienen

10 mrt 2016

Deze blogpost is de laatste uit een reeks van vier met als doel om bekend te raken met de terminologie en uitdagingen op netwerkgebied binnen en buiten het datacenter. Deze vierde blog richt zich op de wijze waarop men vanuit de verschillende lagen van de IT-infrastructuur geld kan verdienen.

Michael Stolwijk door Michael Stolwijk
  1. Hoe waait de wind vandaag?
  2. Komt mijn verkeer eerder aan dan dat van de concurrentie?
  3. Wie kan er bij mijn netwerkverkeer?
  4. Datacenter networking en geld verdienen.

Dataverkeer van en naar de applicatie vanaf de gebruiker gaat over verschillende technologielagen, namelijk de Access-, Connectivity- en de Datacenterlaag. In elke laag valt er geld te verdienen. Dit kan, zoals in elk businessmodel, op twee manieren gedaan worden:

  • Door besparingen te realiseren.
  • Door innovatief bezig te zijn en nieuwe business te enablen.

In onderstaande paragrafen leg ik uit hoe dit in de verschillende lagen gerealiseerd kan worden.

Referentie ArchitectuurAccess-laag
De access-laag zorgt voor toegang van systemen. Besparingen werden in het verleden veelal gerealiseerd door te minderen op het aantal actieve poorten en alleen actieve aansluitingen te bedraden. Dit betekent dat er minder switches nodig zijn en er op aanschafkosten bespaard kan worden. Het gevolg hiervan is wel dat er bij changes mensen nodig zijn om te patchen. Zo verschuiven dan de kosten richting operationele kosten.

Innovatie in de access-laag is mogelijk door bijvoorbeeld alle switchpoorten aan te sluiten en op basis van netwerk-policies te activeren in de juiste omgeving. Dit leidt tot een hogere initiële investering, maar levert een aanzienlijke besparing op operationele kosten.

Connectivity-laag
De connectivity-laag zorgt voor de koppeling tussen de access-laag, datacenters en locaties. Besparingen werden veelal gerealiseerd door te besparen op het aantal verbindingen, op de capaciteit van de verbinding of door een bandbreedte van een provider af te nemen. Het gevolg is dat het netwerk niet optimaal gedimensioneerd is en bij netwerken van providers een behoorlijke tijd in de change gaat zitten.

Innovatie in de connectivity-laag is mogelijk door de benodigde glasverbinding optimaal te gebruiken door inzet van DWDM-apparatuur. Hiermee is het mogelijk om meerdere netwerkpaden over een enkel fiber-paar te realiseren. Dit resulteert in een hogere Capex, maar de bandbreedte is schaalbaar tot honderden gigabits en kan naar behoefte worden uitgebreid. Deze netwerkflexibiliteit zorgt ervoor dat de servicability richting de business enorm wordt vergroot, omdat voor de locatie- en performance-eisen van applicaties geen restricties meer gelden op gebied van connectiviteit.

Datacenter-laag
De datacenter-laag is het thuis van de applicatie waarmee de eindgebruiker zijn geld verdient. Besparingen werden veelal gerealiseerd door het virtualiseren van servers en applicaties en door het aantal fysieke servers terug te brengen. Voor de meeste bedrijven geldt dat dit al optimaal is ingeregeld en verdere besparingen op dit gebied niet significant zijn.

Innovatie in de datacenter-laag is mogelijk door inzet van automation en orchestration middels SDx. SDx helpt om de complexiteit richting de beheerder te verminderen en maakt het mogelijk applicaties snel uit te kunnen rollen over de onderliggende infrastructuur. Voor de business betekent dit een snellere time-to-market waarmee de concurrentiepositie verbeterd wordt. Een tweede belangrijke besparing wordt gerealiseerd door invoering van een (private) cloud-oplossing. Hiermee wordt flexibel up- en weer downscalen mogelijk, waardoor er een pay-per-use model gecreëerd wordt. Voor de IT en de business worden kosten en baten inzichtelijk, hetgeen beslissingstrajecten aanzienlijk korter maakt.

Kortom, veel besparingen leveren op korte termijn geld op, maar blijken veelal een toename in de operationele kosten teweeg te brengen. Wilt u met IT geld verdienen dan is innovatie in het netwerk cruciaal voor de langere termijn en de winstgevendheid van de corebusiness van het bedrijf. Telindus is een vooruitstrevende integrator op het gebied van nieuwe technologieën en innovatie en heeft hier ruimschoots ervaring in opgebouwd. Mocht u vragen hebben over hoe u met IT geld kunt verdienen, dan help ik u natuurlijk graag.

Geïnteresseerd?

Michael Stolwijk
Neem contact op met onze specialist Michael Stolwijk

Michael Stolwijk is al bijna 26 jaar pre-sales Consultant in de IT en al enige jaren werkzaam bij Telindus. Ongebonden aan een bepaald marktsegment werkt hij binnen een brede en diverse klantenkring. Deze varieert van enterprise klanten tot service providers. Dit maakt dat Michael een duidelijke en heldere visie heeft op de impact van infrastructuren op de business processen van diverse organisaties. Dat ook IP-netwerken een brede diversiteit kennen, blijkt al uit de verschillen tussen enterprise-infrastructuren, waarbij beschikbaarheid en beveiliging van belang zijn, en ISP-infrastructuren, waarbij services en transport differentiatie van belang zijn.

Naast dat Michael één van de eerste CCIE’s is binnen Nederland, was hij ook de eerste Cisco-gecertificeerde mainframespecialist binnen Nederland die mainframekoppelingen op basis van Cisco wist te realiseren naar IP-omgevingen. Vanuit de bovenstaande kennisgebieden is het dan ook niet vreemd om Michael aan te treffen in de snel ontwikkelende wereld van de datacenters, waarbij unified computing, virtualisatie en software defined de nieuwe uitdagingen zijn geworden.

geen reacties
Plaats een reactie