Blog

Security

Controle over IT in de zorg: een hele zorg minder

9 jul 2019

Talloze nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector hebben een belangrijke IT-component. Innovaties zoals mHealth, eHealth, machine learning en data science leggen dan ook een grote druk op de IT-infrastructuur. Verdergaande samenwerking binnen en tussen instellingen leidt er tevens toe dat informatie eenvoudig uitgewisseld moet kunnen worden, niet in de laatste plaats met de patiënt. Dat vraagt ook om aandacht voor security en privacy. Het is voor zorginstellingen dus van belang een balans te vinden tussen een strakke regie op deze IT-omgeving en een flexibele grondhouding zodat de geschetste innovaties rendement gaan opleveren. Lees mijn blog en krijg controle over IT in de zorg.

Fred van den Heuvel door Fred van den Heuvel

De zorgsector staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. De meest urgente is het tekort aan arbeidskrachten en de daarmee gepaard gaande werkdruk. De sector zoekt naar andere middelen om de werkdruk te verlichten en omarmt gretig nieuwe technologieën. Technologieën die ervoor zorgen dat de patiënt meer centraal komt te staan, dat zorg efficiënter georganiseerd wordt en dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Uiteindelijk gaat het altijd om de vragen: “Hoe kan ik mijn eindgebruikers snel, probleemloos en veilig toegang geven tot de benodigde applicaties en informatie om hun werkzaamheden uit te voeren?” En: “Hoe organiseer ik dat zonder concessies te doen in het kader van de beveiliging van patiëntgegevens?”

Innovaties die waarde toevoegen

Het is dus direct duidelijk dat de rol van IT in de zorg belangrijk is en blijft. Het is essentieel dat zorginstellingen de rol van IT regelmatig tegen het licht houden. Je moet als organisatie kunnen beschikken over een infrastructuur die je in staat stelt te anticiperen op innovaties zoals zorg op afstand, data science en machine learning. Enerzijds dienen zorginstellingen dus te garanderen dat de bestaande IT-omgeving stabiel, veilig en betrouwbaar is. Dit wordt steeds complexer als je bedenkt dat IT steeds verder belast wordt door toenemende behoefte aan zaken als reken- en opslagcapaciteit en bandbreedte. Anderzijds is het de taak een situatie te creëren waarin innovaties waarde kunnen toevoegen.

Keeping the lights on

Los van deze IT-trends is er ook nog sprake van verscherpte wet- en regelgeving omtrent datamanagement. Denk aan de AVG die instellingen dwingt om patiëntengegevens nog zorgvuldiger te verwerken. En daar wringt de schoen. Dit alles vereist meer kennis, meer ruimte om te investeren en meer tijd of meer mensen. Drie elementen die de IT-afdeling van een zorginstelling ontberen. Het is ontzettend moeilijk om aan goed opgeleid IT-personeel te komen, zeker als het gaat om data scientists. En daar komt bij dat bestaande IT’ers moeite hebben om nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Niet eens zo zeer omdat het te hoog gegrepen zou zijn, maar meer omdat ze worden opgeslokt door de waan van de dag, met keeping the lights on.

Balans tussen regie en flexibiliteit

Wat zorginstellingen nodig hebben om de balans tussen regie en controle aan de ene kant en flexibiliteit en innovatie aan de andere te herstellen in een integrale aanpak. Zij hebben niets aan een oplossing hier en een oplossing daar, toepassingen die niet allemaal even makkelijk met elkaar communiceren. Wie heeft het totale overzicht? Wie houdt de controle? Hoe is het gesteld met de beveiliging van gevoelige patiëntgegevens? Alles moet in één oogopslag zichtbaar zijn.
Diverse leveranciers en ICT-partners hebben prachtige concepten waarmee zij de controle en regie houden over hun eigen specifieke stukje dienstverlening.

‘Director of Control’

Het is natuurlijk goed om te weten dat de verschillende onderdelen van jouw ICT-omgeving goed zijn belegd. Maar de hamvraag is: hoe hou je organisatiebreed controle over je totale ICT-omgeving inclusief gegevensbeveiliging? Wie is de ‘Director of Control’? Het antwoord hierop is eenvoudig: dat ben je zelf. De eindverantwoordelijkheid ligt immers bij jou als IT-manager u en uw collega’s.
Zeker in een tijd waarin zorginstellingen al complex en dynamisch genoeg zijn en er continu innovaties (en complexiteit) aan toegevoegd worden, is controle over het totale ICT-landschap van groot belang. Wie kan bij welke informatie? Welke applicaties wisselen gegevens met elkaar uit en hoe garanderen we een optimale performance zonder te kort te doen aan gegevens- en systeembeveiliging?

Denk aan een eenvoudig en open platform dat je de controle en regie geeft over de belangrijkste informatiestromen. Een platform waarmee een evenwichtige balans wordt gerealiseerd tussen werkbaarheid en veiligheid van je totale ICT-omgeving. Uiteindelijk zullen uw eindgebruikers de voordelen ervaren en is het voor jouw als beheerder een hele zorg minder.

Geïnteresseerd?

Fred van den Heuvel
Neem contact op met onze Security- specialist Fred van den Heuvel

Fred van den Heuvel is in 2004 gestart bij ION-IP, een security specialist die in maart 2018 is overgenomen door Telindus. In zijn huidige rol als Sr. Accountmanager binnen Telindus Security adviseert hij organisaties bij complexe security vraagstukken door ze eenvoudig te maken. Fred is voornamelijk actief in de segmenten centrale overheid en Service Providers en bedient daarnaast nog een aantal “named accounts” die hij binnen ION-IP heeft geholpen op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van hun IT-infrastructuur. Voordat Fred in dienst kwam bij ION-IP (Telindus Security) heeft hij diverse functies bekleed in de ICT, Marketing en Sales, waaronder bij één van de grootste mobiele operators van Nederland. In zijn vrije tijd houdt Fred van koken en heeft daarbij een speciale passie voor tapas.

geen reacties
Plaats een reactie