Blog

Access Datacenter

Waarom cloud management vaak zijn belofte niet waarmaakt

6 sep 2018

Gesprekken die we recentelijk met Gartner-analisten voerden geven aan dat hun klanten bijna allemaal bezig zijn met de cloud. “Cloud first”-strategie of niet: het blijkt dat vele bedrijven de verwachtingen die ze hebben rondom de cloud niet kunnen waarmaken. In deze blog neem ik u graag mee langs de twee hoofdredenen waarom het cloud management van organisaties de cloud-verwachtingen van de organisaties niet kunnen waarmaken en hoe deze kunnen worden aangepakt.

Ruud Oude Maatman door Ruud Oude Maatman

Cloud is de hype status ontgroeid. Er worden vermakelijke grappen over gemaakt voor het grote publiek, wat maar aangeeft dat cloud breed bekend is en geaccepteerd wordt.

Mijn definitie van cloud

Om verwarring te voorkomen zal ik eerst mijn eigen definitie van cloud geven. Cloud wil voor mij zeggen: infrastructuur (met aanvullende diensten) die volledig geautomatiseerd, snel, flexibel en schaalbaar kan worden geleverd. Deze infrastructuur kan worden afgenomen bij de hyperscalers (Azure, AWS, GCP), maar kan ook draaien in een gedeeld datacenter (hosted / co-located) of zelfs in uw eigen datacenter. En last maar zeker niet least: cloud kan bestaan uit iedere combinatie van bovenstaande verschijningsvormen.

Cloud kosten lopen uit de hand

De eerste en meest voorkomende tegenvaller bij de cloud zijn de kosten. Waar menig bedrijf verwacht dat cloud goedkoper is dan de huidige omgeving, blijkt dit in de praktijk vaak anders uit te pakken. Er worden toch meer resources gebruikt dan vooraf verwacht. De afrekening van diensten vindt op een andere manier plaats, waardoor bijvoorbeeld het ophalen van data uit de cloud “ineens” meer kost dan het data plaatsen in de cloud. Het gemak van de cloud begint zich in zo’n situatie tegen je te keren. Het is zo eenvoudig om op het juiste moment een extra Virtual Machine (VM) op te zetten en te gebruiken. De applicatie draait en iedereen is blij. Aan de achterkant wordt daarbij echter vergeten om alle aangezette maar niet gebruikte resources ook weer uit te zetten. In het kort, men vergeet om aangeschafte dienstverlening stop te zetten. Niet handig wanneer je gebruikmaakt van een “pay as you use”-model!

Om de cloud optimaal te gebruiken is het dus noodzakelijk om je resources en bijbehorende kosten te beheren. In een traditioneel datacenter wordt dit natuurlijk ook gedaan, echter staat daar de besparing (primair op stroom) in geen verhouding tot het uitzetten van een resource in de cloud. Dit vereist dus een andere mentaliteit. Daarnaast is het in de cloud een uitdaging om inzicht te krijgen in alles wat er nu specifiek draait, waar dit voor gebruikt wordt en wat de bijhorende kosten zijn. Om dit op te lossen kan onder andere een Cloud Management Platform (CMP) worden ingezet. Deze inventariseert wat er draait, welke kosten erbij horen en geeft advies over hoe hier optimaal mee kan worden omgegaan. Oftewel: het biedt een manier om je kosten in de hand te houden. In onze ervaring draait de primaire business case voor het gebruik van cloud echter veelal om flexibiliteit, schaalbaarheid en snelheid en niet zozeer om het goedkoper uit zijn.

Cloud-gebruik blijkt onbeheersbaar

Beeld je de volgende situatie eens in:
Je bent begonnen in de cloud. De eerste omgeving is opgezet, de eerste testapplicaties worden geïnstalleerd in de omgeving. Veelal begint dit vanuit de Mode 2 gedachte (zie het blog van mijn collega Joris Leupen over Bimodal IT). De eerste DevOps-teams zijn, samen met de business, aan het experimenteren in de cloud. Tot op dit punt is er nog niets aan de hand, het draait namelijk nog in de testomgeving en deze is niet van buitenaf te bereiken. De week erop volgt een prio 1-storing, een klantgerichte applicatie werkt niet meer. Onderzoek wijst uit dat de klantapplicatie is gekoppeld aan een applicatie in de cloud-omgeving, maar die draaide toch slechts in de testomgeving? En laat nu net iemand hebben besloten de testomgeving opnieuw in te richten, met de storing tot gevolg.

Dit is natuurlijk geen nieuw probleem, het doet zich echter wel eerder en vooral eenvoudiger voor in de cloud. De flexibiliteit en snelheid om iets uit te voeren liggen daar nu eenmaal hoger dan in een normale omgeving. In het begin kan dit gebeuren als onderdeel van het experimenteren, maar zodra de cloud de primaire omgeving wordt, moet deze voldoen aan hogere standaarden. Hoe houd je deze omgeving dan beheersbaar? En hoe zorg je ervoor dat deze voldoet aan de governance (lees ook audits) waar je als organisatie aan moet voldoen? Vanzelfsprekend biedt de cloud provider de mogelijkheid om de governance van je omgeving handmatig in te richten. Hoe houd je deze echter up to date, zorg je dat policies elkaar niet bijten en dat je nog altijd de voordelen van de cloud kunt benutten? Ook hier biedt een cloud management platform mogelijkheden. Deze helpt je bij het selecteren en opzetten van de governance en het controleren van de uitvoering van de policies. Hierbij heb je als organisatie dus meer grip op je cloud-omgeving, zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikerservaring.

Bovenstaande problemen spelen bij veel cloud-gebruikers en zien we dus meer en meer terugkomen bij onze klanten. Gelukkig wordt de markt voor het oplossen van die problemen ook volwassen. Niet alle cloud-gebruikers zijn zich ervan bewust dat de technologie zich al zover heeft ontwikkeld dat deze in staat is het beheren en beheersen van de cloud te vergemakkelijken. Betekent dit dat je er bent met het inzetten van CMP-achtige tooling? Nee, natuurlijk niet. Tooling helpt, maar kennis en kunde van de materie blijft essentieel.

Heeft u moeite met het beheersen van de kosten of het beheren van uw cloud-omgeving? En wilt u meer weten over verkrijgen van grip en inzicht in uw huidige cloud-omgeving, neem dan contact op met mij of onze cloud-specialisten. Ten slotte heeft iedereen recht op cloud management die zijn belofte waarmaakt!

Geïnteresseerd?

Ruud Oude Maatman
Neem contact op met onze specialist Ruud Oude Maatman

Ruud Oude Maatman is Portfolio Manager bij Telindus en richt zich op het ontwikkelen van het Telindus dienstenaanbod voor de korte en middellange termijn. Vanuit zijn business en IT-achtergrond haalt hij zijn energie uit het optimaal combineren van de beide werelden. Ruud is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en kijkt daarbij vooral naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde. Hij houdt ervan om de omgeving, zichzelf en de status quo uit te dagen en gelooft dat je op deze manier meer kunt bereiken. Ruud heeft altijd op het snijvlak van business en IT gewerkt en heeft daarbij ervaring opgedaan als consultant en Agile Project Manager. In zijn vrije tijd kun je hem in de kart, op ski’s en hardloopschoenen vinden.

geen reacties
Plaats een reactie