Blog

Connectivity

Digitalisering in Finance: uitdagingen en oplossingen

Financiële instellingen staan momenteel voor een belangrijke stap wanneer het aankomt op hun IT-infrastructuur. Enerzijds biedt digitale transformatie volop kansen om de klantbeleving te verbeteren, anderzijds kampen ze met de uitdaging van strengere wet- en regelgeving en het continu waarborgen van privacy. Hoe kunnen financiële instellingen garanderen dat hun cloudverbindingen optimaal beveiligd zijn, zonder dat het ten koste gaat van de flexibiliteit? In deze blog lees je over belangrijke uitdagingen wat betreft digitalisering en waarom connectivity het antwoord is.

lees meer geen reacties
Services

Zorg voor een zachte landing van managed services in de organisatie

Veel managed service providers (MSP) en internet service providers (ISP) bieden een managed dienst aan hun klanten . Het verschilt per klant waar deze dienst begint, en waar deze eindigt. Tot voor kort wilden klanten geholpen worden om stapsgewijs diensten af te nemen. De transitie van een traditionele organisatie naar één die de regie voert, was namelijk nog niet afgerond of in gang gezet. Dat is nu wel anders. Bedrijven hebben de tijd genomen om hun organisatie op regiebasis op orde te krijgen. Daardoor zijn ze nu in staat externe diensten af te nemen en eenvoudiger te integreren in de bestaande organisatie.

lees meer geen reacties
Access Datacenter Orchestration Project Services

Het einde van globalisering

Het World Wide Web is in 1989 uitgevonden door de Belgische informaticus Robert Cailliau. Sindsdien bevordert het web globalisering door uitwisseling van ideeën wereldwijd. Niet alleen tussen gewone mensen zoals u en ik, maar bijvoorbeeld ook tussen leden van de Internet Engineering Task Force (IETF). Hierdoor fungeert het web als een katalysator van technologische innovatie. Op hun beurt bevorderen innovaties van de IETF de ontwikkeling van het internet en het web. Protocollen voor datatransport en informatieoverdracht worden bijvoorbeeld steeds efficiënter en effectiever. Deze wereldwijde kruisbestuiving van ideeën en innovaties gaf steeds meer momentum aan globalisering.

lees meer geen reacties

5 praktische tips voor IT-managers om alles uit je functie te halen

Bestaat dé traditionele IT-manager nog? Is dat überhaupt nog mogelijk in een tijd waarin IT steeds dichter tegen technologie aankruipt om de business beter te faciliteren? In mijn ogen krijgt de IT-manager teveel taken op zijn bord, waarvan het vaak lastig is om ze te laten liggen of te delegeren. Daarom vijf tips om te zorgen dat het voor de moderne IT-manager behapbaar blijft en hij concrete waarde toevoegt aan het bedrijf.

lees meer geen reacties
Project Services

Uitvoering site survey: meer dan alleen een checklist

Mijn collega is sinds kort de trotse eigenaar van een elektrische auto. Kleine bijkomstigheid, er moest ook een laadpaal komen bij zijn huis en maakte hiervoor een afspraak. Zijn huis stamt echter uit begin 1900 en het fundament werd in die tijd op een andere wijze gemaakt. Er moest daardoor een hoop extra werk worden verzet om de laadpaal te installeren. Vanwege de extra tijdsinvestering was de beoogde planning niet meer haalbaar. Om een lang verhaal kort te maken: zijn huis was er niet klaar voor. Bij mij kwam direct de vraag op: had dit voorkomen kunnen worden? Als projectmanager hechtte ik zeer veel waarde aan het uitvoeren van een site survey. In deze blog vertel ik hier graag meer over.

lees meer geen reacties
Managed Services Services

In én aan een IT-systeem werken: maak je keuze

2019 is wederom een jaar waarbij we onze rechten als burger mogen uitoefenen. In de eerste helft van het jaar mag ik maar liefst driemaal naar de bibliotheek bij mij om de hoek om op een groot vel een klein vakje rood te kleuren. Stemmen is het maken van een keuze, ook al is er maar één, maar ik mag het helemaal zelf bepalen. Bij een IT-systeem blijkt dit nog niet zo gemakkelijk. In deze blog vertel ik waarom keuzes maken op IT-gebied prettiger is wanneer je een strategisch partner hebt.

lees meer geen reacties

Carrière routeplanning: kies je voor de reis of de bestemming

Zo rond de zomervakantieperiode neemt de normale werkdruk enigszins af en ontstaat er tijd voor andere zaken. Enerzijds biedt dit de ruimte om interne projecten weer de nodige extra aandacht te geven en anderzijds is dit uiteraard hét moment om zelf ook even vrij te nemen. Iedereen vult deze vrije tijd op zijn of haar eigen manier in. Zelf kies ik graag voor een gezinsvakantie, waarbij we het liefst samen zeilen. Voor mijn vrouw en kinderen is dit vooral leuk omdat we constant op nieuwe plekken komen en veel buiten zijn. Voor mij geldt dit natuurlijk ook, maar daarnaast is zeilen voor mij ook een manier om even stil te staan bij de afgelopen periode en weer vooruit te kijken. Op het water is weinig afleiding en is er tijd te kijken naar de overeenkomsten van het zeilen en mijn werk bij Telindus. Ik vertel je graag meer over mijn afgelopen jaar en carriére routeplanning in deze blog.

lees meer geen reacties
Datacenter

Hoe ga je om met cloud wildgroei?

Cloudgebruik neemt toe. Neem een willekeurig cloudonderzoek van Gartner, IDC of Forrester en dit wordt bevestigd. De wereldwijde public cloud services-markt zal volgens Gartner met 17,3 procent groeien in 2019. Gebruik van cloud naast de huidige IT-omgeving biedt vele voordelen, zoals flexibiliteit en schaalbaarheid. Er wordt echter vaak vergeten dat het toevoegen van cloud de nodige complexiteit met zich meebrengt. Hoe zit dit en wat kun je tegen cloud wildgroei doen? Ik bespreek het in deze blog.

lees meer geen reacties
Security

Controle over IT in de zorg: een hele zorg minder

Talloze nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector hebben een belangrijke IT-component. Innovaties zoals mHealth, eHealth, machine learning en data science leggen dan ook een grote druk op de IT-infrastructuur. Verdergaande samenwerking binnen en tussen instellingen leidt er tevens toe dat informatie eenvoudig uitgewisseld moet kunnen worden, niet in de laatste plaats met de patiënt. Dat vraagt ook om aandacht voor security en privacy. Het is voor zorginstellingen dus van belang een balans te vinden tussen een strakke regie op deze IT-omgeving en een flexibele grondhouding zodat de geschetste innovaties rendement gaan opleveren. Lees mijn blog en krijg controle over IT in de zorg.

lees meer geen reacties
Access

Open netwerken: hoe moeilijk kan je het maken?

Enterprise netwerken hebben als doel om applicaties en de gebruikers daarvan met elkaar te verbinden op een snelle en veilige manier. In het verleden was duidelijk wie zich waar begaf. De eindgebruiker zat in een kantoorpand en de applicaties in een (redundant) datacenter. Als de eindgebruiker op het internet wilde, werd dit als een connectiviteitservice door het datacenter veilig aangeboden. Daar waar de eindgebruiker voorheen een vaste verbinding had en het netwerk eigenlijk open was, is dit met de intrede van wifi en VPN-toegang een stuk complexer geworden. In deze blog ga ik dieper in op de oorzaak van de complexiteit en bied ik handvatten om hiermee om te gaan.

lees meer geen reacties
Laden...