Blog

Hoe creëren we een IT-infrastructuur die het nieuwe normaal ondersteunt?

Het is volstrekt logisch dat je je als organisatie in de eerste plaats hebt gericht op het verlichten van de gevolgen van COVID-19. Je hebt ervoor gezorgd dat medewerkers hun taken ook vanuit huis kunnen doen en dat klanten en cliënten online bediend worden. Maar er komt een moment dat je moet doorschakelen, dat je een strategie moet uitstippelen, waarmee je verschillende scenario’s voor je organisatie uiteenzet om ook in het nieuwe normaal te kunnen concurreren. Er is geen blauwdruk voor deze strategie, maar neem van mij aan dat IT er nauw mee is verweven. Zie dit niet als een nieuwe hindernis, maar zie IT als een reddingsboei in deze lastige tijd.

lees meer geen reacties
Cloud

Plan de route naar de hybride cloud

Het is tijd om in actie te komen als het gaat om de transitie naar de hybride cloud. Wie nu nog een afwachtende houding aanneemt en zijn organisatie ingraaft en terugvalt op stabiliteit, zal uiteindelijk de boot missen. Organisaties die beseffen dat zij leven in een wereld die continu verandert en zich daar naar vormen, zullen floreren. Dan kun je niet zonder een goede cloudstrategie. Eentje die de verworvenheid van de bestaande IT in acht neemt en de flexibiliteit en innovatiekracht van de cloud benut. De migratie naar deze hybride cloud infrastructuur vergt een gedegen aanpak. Want zonder een gedegen aanpak zijn er geen optimale oplossingen.

lees meer geen reacties
Cloud

Digitale economie in één woord: de cloud

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat Nederland moet inzetten op het versterken van de digitale economie. Waar de fysieke infrastructuur van ons land een taak voor de overheid is, ligt de verantwoordelijkheid voor het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie en het vermogen om sterker dan ooit uit een crisis te komen bij de CIO’s. CIO’s moeten anticiperen op kansen en bedreigingen en de organisatie zo uitrusten dat zij zich voortdurend kan aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Onlangs zijn de kabinetsplannen voor het jaar 2021 op Prinsjesdag gepresenteerd. Wat staat ons komend jaar te wachten? Van CIO’s verwachten we dat zij visionair en pragmatisch zijn en de weg vrijmaken voor innovatie, maar in hoeverre krijgen zij volgend jaar de support van de overheid?

lees meer geen reacties
Cloud

Laat de cloud voor je werken

De cloud heeft een vaste positie verworven in de technologische infrastructuur van nagenoeg iedere organisatie. De cloud zorgt er immers voor dat je als organisatie flexibel en wendbaar ben. Zeker nu de economische omstandigheden op zijn minst onzeker zijn te noemen, moet je snel kunnen schakelen. Wie nu ook snel schakelen zijn de leveranciers van bedrijfsapplicaties, zoals ERP en CRM. Zij ontwikkelen meer oplossingen op basis van de cloud first gedachte en sommige zijn zelfs overgestapt naar cloud only. Logisch, want gebruikers van cloudapplicaties hoeven zichzelf niet meer bezig te houden met terugkerende onderhoudstaken en ook updates worden automatisch doorgevoerd. Dat scheelt veel tijd en geld.

lees meer geen reacties

Rekening houden met onvoorspelbaarheid

In het Covid-19 tijdperk houden veel ondernemingen de hand op de knip. Investeringen die gepland stonden, worden uitgesteld of heroverwogen. Ook IT ontkomt niet aan ombuigingen, zoals we dat eufemistisch uitdrukken. Het simpelweg doorvoeren van kostenbesparingen in de IT-omgeving, hoe logisch dit ook klinkt in deze tijd, is echter te kort door de bocht. Je kan dit moment beter aangrijpen om IT ánders in te richten, zodat je als organisatie flexibeler kunt opereren en rekening kunt houden met onvoorspelbaarheid, zoals we die nu met Covid-19 ervaren.

lees meer geen reacties

Ook in het nieuwe kantoor draait het om de mensen

CEO’s, HR- en facility managers breken zich dezer dagen het hoofd over één belangrijke vraag: hoe ziet het kantoor eruit na Covid-19? Volledig terug naar kantoor lijkt een gepasseerd station, maar hoe waarborg je dan de cultuur van je organisatie? En wat doe je als leidinggevende om meningen ‘van de werkvloer’ op te halen als je je medewerkers niet kunt ontmoeten? Wat je ook besluit, de inrichting van het kantoorleven na Covid-19 vergt een zorgvuldige afweging.

lees meer geen reacties

Cybersecurity executie vraagt om sturing door de CxO

Met een security-assessment heb je de basis gelegd voor een evenwichtig securitybeleid. De stappen om dit te realiseren heb je gebundeld in een cybersecurity roadmap, die jouw organisatie houvast biedt. Ten slotte moet je ervoor zorgen dat de voorgestelde maatregelen geïmplementeerd, toegepast, gehandhaafd en gemonitord worden. Dat zijn veel werkwoorden achter elkaar en inderdaad, in de executiefase van security moet er veel werk worden verzet. Waar je naar toe wil, is een situatie waarin je over voldoende resources beschikt om te profiteren van investeringen en om cybersecurity-oplossingen efficiënt te beheren en te beheersen. Gezien het belang van deze fase, is betrokkenheid van de top essentieel.

lees meer geen reacties

De must van een roadmap voor security

Vroeger was de inrichting van de IT-security vergelijkbaar met het beschermen van een fort. Prikkeldraad, een sloot rondom en hoge muren zorgden ervoor dat indringers niet de kans kregen om te enteren. De IT-infrastructuur was zo opgezet dat met diverse punt-oplossingen de security werd gewaarborgd. Dit is echt verleden tijd: de simpelste apparaten hebben een internetverbinding en zijn als het ware open voor de hele wereld. Traditionele informatiebeveiliging biedt een organisatie geen garantie meer dat cruciale bedrijfsdata veilig is. Daarom moet het C-level in actie komen en de controle over cybersecurity terugpakken. Een roadmap, in combinatie met een risk assessment, biedt uitkomst in het perspectief van risicomanagement en zorgt voor grip.

lees meer geen reacties
Security

Een assessment vormt de basis van een evenwichtig securitybeleid

Het is wellicht naïef om te denken dat cybersecurity altijd toereikend is om cybercriminelen buiten de deur te houden en kwetsbaarheden en risico’s te elimineren. Om toch adequaat beveiligd te zijn, is het raadzaam om de belangrijkste processen, applicaties en informatiestromen in kaart te brengen en deze te voorzien van passende beheersmaatregelen. Dit risk assessment geeft inzicht in de vraag welke securitycomponenten essentieel zijn en stelt je tevens in staat de effectiviteit van investeringen te monitoren en te verbeteren. Zo staat het assessment aan de basis van succesvolle cybersecurity.

lees meer geen reacties

De mensen maken Telindus

Wat fijn dat je na het afronden van een opleiding een mooi diploma krijgt. Bewijs van kennis en hard werken. Tot voor kort was dit diploma een mijlpaal, die het einde van een tijdperk markeerde. Je sluit de periode van onderwijs af en treedt binnen in het werkzame leven. Maar de wereld om ons heen verandert zo snel, mede door de digitale transformatie, dat je het diploma niet kunt zien als een eindstation. 'Geslaagd? Gefeliciteerd met een leven lang leren', is dan ook een belangrijke pijler onder het werkgeverschap van Telindus. Samen met de goede sfeer, een uitgekiende balans tussen werk en privé en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zet Telindus zichzelf in de schijnwerpers.

lees meer geen reacties

Hyperautomation vraagt balans tussen agile en compliance

Veel organisaties worden door de coronapandemie gedwongen hun bedrijfsprocessen versneld te digitaliseren. Medewerkers zijn immers in beperkte mate op de eigen locaties aan het werk en het bezoeken van klanten of cliënten ligt grotendeels stil. De volgende stap na digitaliseren is het automatiseren van taken en processen, waarbij tot voor kort een menselijk oordeel of handmatige actie vereist was. Kern van de zaak is dat je als organisatie wendbaar en flexibel moet zijn. De overtreffende trap van wendbaar en flexibel is hyperagile: een staat waarin je als organisatie verkeert wanneer je hyperautomation toepast. Maar wat is hyperautomation nu eigenlijk en hoe verlies je belangrijke elementen als privacy en compliance niet uit het oog?

lees meer geen reacties

Online solliciteren, hoe doe je dat precies?

Het is een rare en onzekere tijd. Dat geldt voor iedereen en dit vraagt van iedereen aanpassingen. Bij Telindus Nederland blijven we positief en we doen ons best om de business zo “normaal” als mogelijk door te laten lopen Je vraagt je misschien af of we dan nog op zoek zijn naar nieuwe collega’s? Jazeker! Er staan bij ons veel vacatures open waar we nog mensen voor zoeken. Gesprekken voeren we nu dus gewoon online. Voor veel mensen is dit een nieuwe ervaring. Waar moet je dan precies op letten?

lees meer 1 reactie

Klaar voor een wereld na corona

Het moet voor iedere organisatie een zeer vreemde situatie zijn geweest. Begin maart ben je aan het inventariseren of het eerste kwartaal op koers ligt en of resultaten overeenkomen met de verwachtingen. Voorzichtig kijk je verder vooruit. Kunnen we investeringen naar voren halen? Moeten we meer inspanningen verrichten om voldoende mensen aan te trekken? Vervolgens kunnen medio maart alle waarschijnlijke, en eigenlijk ook alle onwaarschijnlijke, scenario’s in de prullenbak. Er is nu maar één plan dat op de agenda staat en dat is het business continuity plan. Een plan dat je als CxO ieder jaar bijstelt, reviewt, test en audit zonder dat je ervan uitgaat het nodig te hebben. Daar kunnen we toch best open en eerlijk over zijn. En toch heb je hem nu op je bureau liggen en biedt het houvast in een onzekere tijd. Die tijd is echter eindig, want na een crisis volgt een nieuwe periode. Hoe bereiden we ons daarop voor?

lees meer geen reacties
Connectivity

Digitalisering in Finance: uitdagingen en oplossingen

Financiële instellingen staan momenteel voor een belangrijke stap wanneer het aankomt op hun IT-infrastructuur. Enerzijds biedt digitale transformatie volop kansen om de klantbeleving te verbeteren, anderzijds kampen ze met de uitdaging van strengere wet- en regelgeving en het continu waarborgen van privacy. Hoe kunnen financiële instellingen garanderen dat hun cloudverbindingen optimaal beveiligd zijn, zonder dat het ten koste gaat van de flexibiliteit? In deze blog lees je over belangrijke uitdagingen wat betreft digitalisering en waarom connectivity het antwoord is.

lees meer geen reacties
Services

Zorg voor een zachte landing van managed services in de organisatie

Veel managed service providers (MSP) en internet service providers (ISP) bieden een managed dienst aan hun klanten . Het verschilt per klant waar deze dienst begint, en waar deze eindigt. Tot voor kort wilden klanten geholpen worden om stapsgewijs diensten af te nemen. De transitie van een traditionele organisatie naar één die de regie voert, was namelijk nog niet afgerond of in gang gezet. Dat is nu wel anders. Bedrijven hebben de tijd genomen om hun organisatie op regiebasis op orde te krijgen. Daardoor zijn ze nu in staat externe diensten af te nemen en eenvoudiger te integreren in de bestaande organisatie.

lees meer geen reacties
Laden...