Blog

Orchestration Service Management Services

Automation & orchestration, zoveel meer dan automatisch een server uitrollen

8 okt 2018

Je leest het tegenwoordig steeds vaker: goed personeel is moeilijk te vinden én te behouden. Het gevolg? Minder mensen die meer taken moeten uitvoeren. Het automatiseren van standaardprocessen kan de oplossing zijn om het werk leuk en uitdagend te houden. Ook zorgt het voor tijdsbesparing die weer aan andere taken besteed kunnen worden. In deze blog ga ik dieper in op het automatiseren van taken en het belang van orchestration.

Sander Roobeek door Sander Roobeek

Tijdsbesparing

Automatiseren heeft een aantal voordelen. Door de standaardprocessen te automatiseren worden taken automatisch uitgevoerd waardoor de doorlooptijd verkort wordt. Doordat de stappen bij automatisering vastliggen en elke aanvraag op dezelfde manier afgehandeld wordt, is er sprake van standaardisatie. De kans op fouten is hierdoor geminimaliseerd. Voor de aanvrager is het mogelijk het verzoek van begin tot eind te volgen, is het duidelijk wie de volgende stap neemt en verdwijnen aanvragen nooit onderop de stapel waardoor collega’s op elkaar blijven wachten. Kortom, door te automatiseren kun je dus meer doen in hetzelfde tijdsbestek.

Werknemers en automatiseren

Werknemers weten doorgaans goed wat er voor hun persoonlijk of op de afdeling geautomatiseerd kan worden. En vaak is daar al een eerste optimalisatieslag gedaan, bijvoorbeeld servers die worden uitgerold vanuit templates. Rechten en software worden toegekend door het plaatsen van gebruikers en servers in groepen. Ook ik betrap mijzelf erop dat ik vaak niet verder kijk dan mijn neus lang is. Er valt namelijk zoveel meer te automatiseren dan enkel het uitrollen van een server.

Meer dan automatisch een infrastructuur uitrollen

Automatiseren gaat niet enkel over automatisch infrastructuren uitrollen. Het gaat over het automatiseren van bedrijfsprocessen. Dit betekent dat het als het ware over afdelingen heen gaat. En hier zit nou vaak het probleem. Elke afdeling werkt met zijn eigen tools en eigen procedures. De overdracht tussen afdelingen kost vaak tijd, waardoor aanvragen blijven liggen of moeten worden overgetypt. Met de tools die de verschillende afdelingen gebruiken is op zichzelf niets mis mee. Sterker nog, waarschijnlijk zijn het de beste tools om die werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Maar wat er mist is de laag eroverheen: de orchestration.

Orchestration

De orchestration-laag verbindt verschillende tools met elkaar. De eerste stap is de aanvraag. In de aanvraag worden alle gegevens die benodigd zijn verzameld en bewaard. Deze hoeven dan ook maar één keer ingevuld te worden. Vervolgens zorgt de orchestration-tool ervoor dat deze informatie in de juiste volgorde alle stappen van het proces volgt. Waar nodig levert de orchestration-tool input en gebruikt de output weer als input voor een volgende stap. En bij het opruimen kunnen alle stappen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd.

In de praktijk

Als voorbeeld kan je een nieuwe medewerker nemen. De aanvrager of HR-afdeling vult alle gegevens in. Dit wordt verwerkt in het HR-systeem. Het ticketingsysteem maakt een ticket aan voor het leveren van een telefoon en laptop. Vervolgens wordt de gebruiker op basis van zijn functie aangemaakt in Active Directory, krijgt hij de juiste rechten en wordt de juiste software geïnstalleerd. Tot slot wordt alles verwerkt in de CMDB (configuration management database). Verlaat de medewerker het bedrijf dan wordt zijn account disabled, er er wordt een ticket aangemaakt voor het inleveren van de telefoon en laptop. De CMDB wordt bijgewerkt en de nodige aanpassingen bij HR worden gedaan.

De processen automation en orchestration zijn meer dan je eigen werk een stukje makkelijker maken. Zoals alles begint het bij jezelf. Maar wil je van automation en orchestration een succes maken zal je het samen moeten doen! Ben je geïnteresseerd in meer informatie over automation en orchestration, neem dan contact met ons op.

Geïnteresseerd?

Sander Roobeek
Neem contact op met onze specialist Sander Roobeek

Sander Roobeek is Datacenter Consultant bij Telindus. Na 15 jaar ervaring in implementatie met diverse storage-oplossingen is hij alweer geruime tijd werkzaam als consultant bij Telindus. Met deze bagage op zak weet hij hoe belangrijk een goede voorbereiding in het sales traject is voor een soepel verloop tijdens de implementatie en migratie. Hij kijkt dus net een stapje verder dan naar de oplossing alleen. In zijn vrije tijd is Sander vaak te vinden op de atletiekbaan. Als vrijwilliger, supporter van zijn zoontjes of zelf actief als atleet.

geen reacties
Plaats een reactie